Şube Müdürü ve Şef Kadroları İçin Yapılan Sözlü Sınav Sonuçları ve Başarı Sıralaması

Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği gereğince yapılan sözlü sınav sonuçları ve başarı sıralaması ilan edilmiştir. Yönetmeliğin 13. maddesi gereğince sınav sonuçlarına itirazlar 10/09/2020 tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde Sınav Kuruluna yazılı olarak yapılabilir.

Eski Site