Hizmet İçi Eğitim Kurulu

Eğitim ve Disiplin

Üniversitemiz Hizmet İçi Eğitim Yönergesinin 8 inci maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca Hizmet İçi Eğitim Kurulu oluşturulmuştur.

Prof. Dr. Özgür Kasım AYDEMİR

Başkan

Doç. Dr. Ahmet ŞAHİN

Üye

Ali EVDİLEK

Üye

Neşe TARHAN

Üye

Ahmet Uğur ADIGÜZEL

Üye