Kurum İçi/Dışı Ders Görevlendirmeleri

DERS GÖREVLENDİRME TALEPLERİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

A. Kurum Dışı Ders Görevlendirme Talepleri

1- Üniversitemiz Ders Görevlendirme ve Ek Ders Uygulama Yönergesi uyarınca, ders görevlendirmelerinde, öğretim elemanı ihtiyacının öncelikle Üniversitemiz içinden giderilmeye çalışılması esastır.

 

2- Görevlendirme talepleri; güz yarıyılı için en geç ağustos ayı sonu, bahar yarıyılı için en geç ocak ayı sonuna kadar, ilgili birim yönetim kurul kararı ile birlikte Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına iletilmelidir.

 

3- Ders görevlendirme taleplerinde; dersin adı, kodu, kredisi, dersin haftanın hangi günlerinde olacağı, öğretim elemanın taşıması istenen niteliklerinin açıkça belirtilerek Ders Görevlendirme Talep Formu eksiksiz olarak doldurularak Personel Daire Başkanlığına iletilmelidir.

 

4- Ders görevlendirme teklifleri birden fazla kurumdan talep olacaksa hangi kurumdan, hangi ders için görevlendirme talep edileceği açıkça belirtilmelidir.

 

5- Ders görevlendirme talepleri, Personel Daire Başkanlığınca ilgili kurumlara iletilir. Bu kurumlarca görevlendirilmesi uygun görülen öğretim elemanları için, Üniversitemiz Görevlendirme ve Ek Ders Uygulama Yönergesinin 6. maddesi doğrultusunda, Rektör onayı alınır ve ders görevlendirme işlemi tamamlanır.

 

B. Kurum İçi Ders Görevlendirme Talepleri

1- Birimler kurum içinden karşılayacağı öğretim elemanı ihtiyaçlarını yatay yazışma ile ilgili birimlerden talep eder.

 

2- Görevlendirmeyi yapacak birim, görevlendirilen öğretim elemanlarına ilişkin alınan yönetim kurulu kararını, talep eden birime gönderir.

 

3- Görevlendirme talep eden birimler, diğer birimlerden yaptığı görevlendirmeleri, 2547 sayılı Kanun'un 40/a maddesi ve Üniversitemiz Ders Görevlendirme ve Ek Ders Uygulama Yönergesinin 5. maddesi uyarınca rektörlük onayına sunmak üzere Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına gönderir.

 

4- Rektör onayı sonrası ders görevlendirme süreci tamamlanır.

Eski Site