İdari Personel Şube Müdürlüğü İş Akış Şemaları

PDB-İ1 Sicil Emeklilik

PDB-İ2 Kadro Planlama

PDB-İ3 Kamu Personeli Seçme Sınavı Sonucu (KPSS) İle Atama İşlemleri

PDB-İ4 3173 sayılı Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında Atama İşlemleri

PDB-İ5 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında Atama İşlemleri

PDB-İ6 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınvı Sonucu (E-KPSS) Atama İşlemleri

PDB-İ7 Üniversitemizden Diğer Kurumlara Yapılacak Naklen Atama İşlemleri

PDB-İ8 Üniversitemize Diğer Kurumlardan Naklen Atama İşlemleri

PDB-İ9 Asalet Tastiki İşlemleri

PDB-İ10 Terfi (Kademe İlerlemesi) İşlemleri

PDB-İ11 657 Sayılı DMK’nun 37. maddesi ile 64. maddesinin uygulanmasına ilişkin (Sekiz Yıllık) Kademe İlerlemesi İşlemleri

PDB-İ12 Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sonucunda Atama İşlemleri

PDB-İ13 Hususi (Yeşil) Pasaport Alma İşlemleri

PDB-İ14 Askerlik Tehir İşlemleri

PDB-İ15 Askerlik Sevk İşlemleri

PDB-İ16 Askerlik Hizmeti Değerlendirme İşlemleri

PDB-İ17 Öğrenim Durumlarında Meydana Gelen Değişikliklere İlişkin İntibak İşlemleri

PDB-İ18 Hizmet Birleştirme İşlemleri

PDB-İ19 Hizmet Belgesi Talebi İşlemleri

PDB-İ20 Kurum İçi Görevlendirme İşlemleri

PDB-İ21 Yurtiçi Görevlendirme İşlemleri

PDB-İ22 657 Sayılı DMK’nun 108. maddesinin (E) Fıkrasına İstinaden Aylıksız İzine Ayrılma İşlemleri

PDB-İ23 İzin(Yıllık,Mazeret,İdari )Talebi İşlemleri

PDB-İ24 Doğum Sonrası Aylıksız İzne Ayrılma İşlemleri

PDB-İ25 Sağlık Raporunun Sıhhi İzne Çevrilmesi İşlemleri

PDB-İ26 Yıllık İzinlerinin Yurt Dışında Kullanılması Talebine İlişkin İşlemler

PDB-İ27 Refakat İznine Ayrılma İşlemleri

PDB-İ28 Ölüm Halinde Emeklilik İşlemleri

PDB-İ29 Mustafi Sayılıma İşlemleri

PDB-İ30 İsteğe Bağlı Emeklilik İşlemleri

PDB-İ31 Malulen Emeklilik İşlemleri

PDB-İ32 Yaş Haddinden (Re’sen) Emeklilik İşlemleri

PDB-İ32 İstifa İşlemleri

Eski Site