09.01.2023 TARİHLİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI SONUÇLARI

09.01.2023 TARİHLİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI SONUÇLARI

 

Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alım ilanımız 09 Ocak 2023 tarihinde Resmî Gazete’de ve web sayfamızda yayınlanmıştır.

Adayların seçiminde “Sözleşmeli Personel Çalıştırılması İlişkin Esaslar” hükümlerince değerlendirme yapılmış olup ilan edilen her bir pozisyon için KPSS puan sıralaması esas alınarak nitelik şartlarını taşıyan asıl ve iki (2) katı yedek aday belirlenmiştir.

Sonuç sorgulama bağlantı linki aşağıda verilmiştir.

Sözleşmeli personel olarak atanmaya (asıl olarak) hak kazanan adayların istenen belgeleri 10 Şubat 2023 tarihi saat 10:00’da Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı İdari Personel Şube Müdürlüğü’ne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. İstenen belgeleri 10 Şubat 2023 tarihi saat 10:00'a kadar şahsen teslim etmeyen aday hakkından vazgeçmiş sayılacak olup yerine yedek aday alınacaktır.

İtiraz için son başvuru günü 03 Şubat 2023 Cuma günü saat 17:00’a kadardır. İtirazlar için 03 Şubat 2023 Cuma günü saat 17:00’a kadar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına başvuruda bulunmayanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

ATANMAYA HAK KAZANAN ASIL ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER:

1)   T.C. Nüfus cüzdanı veya kimlik belgesi (aslı veya noter onaylı)

2)   2022 KPSS sınav sonuç belgesi (internet çıktısı)

3)   Diploma (aslı veya noter onaylı)

4)  Erkek adaylar için askerlik belgesi (sorgulama kodu net ve okunur olan e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)

5)   Adli sicil belgesi (sorgulama kodu net ve okunur olan e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)

6)  SGK tescil ve hizmet dökümü (sorgulama kodu net ve okunur olan e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)

7)   Son 6 ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf

8)   Göreve başlama formu (Kurumumuzda doldurulacaktır)

9)   Tam teşekküllü devlet hastanelerinden veya Üniversite hastanelerinden “Görevini Devamlı Yapmasına Engel Olabilecek Akıl Hastalığı ve Ruhsal Bozukluğu Bulunmadığı”na dair ruh sağlığı ve hastalıkları uzman hekimlerinden alınacak sağlık raporu. (Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve Destek Personeli kadroları hariç tüm kadrolara atanmaya hak kazanan asıl adaylar için)

10)  Sağlık kurulu raporu (heyet raporu) (Üniversite Hastaneleri veya Tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden alınacak- “Akıl Hastalığı ve Ruhsal Bozukluğu yoktur. Koruma ve Güvenlik Görevlisi/Destek Personeli olarak çalıştırılmasında sakınca bulunmamaktadır” yazılması gerekmektedir.) (Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve Destek Personeli kadrolarına atanmaya hak kazanan asıl adaylar için)

11)  Koruma ve Güvenlik Görevlisi için Özel Güvenlik Kimlik Kartı (aslı veya noter onaylı)

12)  Sertifika (sertifika istenilen pozisyonlar için) (aslı veya noter onaylı)

13) Son bir yıl içerisinde herhangi bir Kamu Kurumunda çalışanlar için, hangi statüde çalıştığını, ne şekilde ayrıldığını gösteren ve ilgili kurumdan alınmış resmi yazı

İlgili adaylara önemle duyurulur. 

REKTÖRLÜK

İletişim Adresi:

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğü

Personel Daire Başkanlığı Kestel Yerleşkesi

Alanya / ANTALYA

0242 510 6060-1215


  • Personel Daire Başkanlığı
  • 30 Ocak, 2023