Tebliğler

TEBLİĞLER

 

Kamu Personeli Genel Tebliği Seri No (2) 

Kamu Personeli Genel Tebliği (Seri No:3)

Kamu Personeli Genel Tebliği (Seri No:6)

5510 Sayılı Kanunun 4 Üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (C) Bendi Kapsamında Sigortalı Sayılanların Hizmet Bilgilerinin Elektronik Ortama Aktarılması Hakkında Tebliğ

Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No:164)

Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No:162)

Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No:161)

Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No:160)

Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No:159)

Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No:158)

Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No:157)

Üniversiteler Kanunu ve Üniversiteler Personel Kanununu Genel Tebliği (Seri No : 1)

Yükseköğretim Kanunu ve Üniversite Personel Kanunu Genel Tebliği (Seri No : 2)

Yükseköğretim Kanunu ve Üniversite Personel Kanunu Genel Tebliği (Seri No : 3)

Yükseköğretim Kanunu ve Üniversite Personel Kanunu Genel Tebliği (Seri No : 4)

Yükseköğretim Kanunu ve Üniversite Personel Kanunu Genel Tebliği (Seri No : 5)

Yükseköğretim Kanunu ve Yükseköğretim Personel Kanunu Genel Tebliği (Seri No : 6)

Yükseköğretim Kanunu ve Yükseköğretim Personel Kanunu Genel Tebliği (Seri No : 7)

Yükseköğretim Kanunu ve Yükseköğretim Personel Kanunu Genel Tebliği (Seri No : 8)

Yükseköğretim Kanunu ve Yükseköğretim Personel Kanunu Genel Tebliği (Seri No : 9)

Yükseköğretim Kanunu ve Yükseköğretim Personel Kanunu Genel Tebliği (Seri No : 10)

Yükseköğretim Kanunu ve Yükseköğretim Personel Kanunu Genel Tebliği (Seri No : 11)

Yükseköğretim Kanunu ve Yükseköğretim Personel Kanunu Genel Tebliği (Seri No : 12)

Yükseköğretim Kanunu ve Yükseköğretim Personel Kanunu Genel Tebliği (Seri No : 13)

Yükseköğretim Kanunu ve Yükseköğretim Personel Kanunu Genel Tebliği (Seri No : 14)

Yükseköğretim Kanunu ve Yükseköğretim Personel Kanunu Genel Tebliği (Seri No : 15)

Yükseköğretim Kanunu ve Yükseköğretim Personel Kanunu Genel Tebliği (Seri No : 16)

Yükseköğretim Kanunu ve Yükseköğretim Personel Kanunu Genel Tebliği (*) (Seri No: 17)

Yükseköğretim Kanunu ve Yükseköğretim Personel Kanunu Genel Tebliği (Seri No:18)

Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ(Maliye Bakanlığı Seri No:1)

Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ(Maliye Bakanlığı Seri No:2)