2021

Akademik Personel Memnuniyet Anketi:

Katılımcılara 9 başlık altında 63 soru yöneltilmiş ve bu soruları 1 ile 5 arasında puanlaması istenmiştir. (Anket sorularına buradan ulaşabilirsiniz.)

Ankete 200 akademik personel katılmıştır. 

​Akademik personelin memnuniyet düzeyi % 67 olarak ölçülmüştür. 

2020 yılında yapılan ankette akademik personelin genel memnuniyet düzeyi %74,4 olarak ölçülmüştür.

 

 

İdari Personel Memnuniyet Anketi:

Katılımcılara 1 başlık altında toplam 33 soru yöneltilmiş ve bu soruları 1 ile 5 arasında puanlaması istenmiştir. (Anket sorularına buradan ulaşabilirsiniz.)

Ankete 124 idari personel katılmıştır.

İdari personelin memnuniyet düzeyi % 66,60 olarak gerçekleşmiştir.

2020 yılında yapılan ankette idari personelin genel memnuniyet düzeyi % 65,2 olarak ölçülmüştür.

 

Maaş Tahakkuk Memnuniyet Anketi:

Katılımcılara 1 başlık altında toplam 13 soru yöneltilmiş ve bu soruları Evet, Hayır ve Kararsızım arasında puanlaması istenmiştir. (Anket soruları Aşağıda Verilmiştir..)

Ankete 83 personel katılmıştır.