1416 Sayılı Kanun Kapsamında Atama İşlemleri

Akademik Personel

1416 SAYILI KANUN KAPSAMINDA ÜNİVERSİTEMİZ ADINA YURTDIŞINDA EĞİTİM GÖRENLERDEN EĞİTİMLERİNİ BAŞARI İLE TAMAMLAYIP MECBURİ HİZMETİNİ YAPMAK ÜZERE ATANACAKLARDAN İSTENEN BELGELER

 

 • Öğrenciler, öğrenimini tamamladıkları tarihten itibaren en geç 2 (iki) ay içinde yurda dönerek Bakanlıktan alınan mezuniyet durumlarını gösterir belgeyle birlikte görev talep dilekçelerini adına öğrenim görülen kurum veya kuruluşa (kadro birimine) vermek zorundadır. Aşağıda istenen belgeler birim tarafından  Rektörlüğe gönderilecektir.
 • Adına öğrenim görülen kurum veya kuruluşlar görev talebinde bulunan öğrencileri başvuru tarihinden itibaren en geç 3 (üç) ay içinde ihtisasları dâhilinde göreve başlatmakla yükümlüdür. Bu kurum ve kuruluşlar öğrencilerin görev talebi başvurularını, başvuru tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde, göreve başlamalarını ise hizmet cetveliyle birlikte göreve başlama tarihinden itibaren en geç bir ay içinde Milli Eğitim Bakanlığına bildirir.
 • 1416 sayılı Kanun kapsamında doktorasını tamamlayanlardan, Üniversitemizin doktor öğretim üyesi atama kriterlerini sağlamaları halinde doktor öğretim üyesi kadrosuna atanmaları kanuni bir zorunluluktur. Mevzuat uyarınca sınırlı süreler içinde göreve başlaması gereken 1416 sayılı Kanun bursiyerlerinin atanmaları için, doktora denklik belgesine sahip olma şartının aranmaması gerekmektedir ancak doktor öğretim üyesi kadrolarına atamalarda, bursiyerlerin doktora denklik başvurusu yaptığını belgelendirmesi gerekmektedir. Atama sonrası doktora denklik başvurusu reddedilenlerin ise doktor öğretim üyesi kadrosuyla ilişiğinin kesilerek öğretim görevlisi kadrosuna atama işlemlerinin başlatılması gerekmektedir.
 • YÖK Görüşleri İçin Tıklayınız.
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ KADROSUNA ATANACAKLAR İÇİN İSTENENLER DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROSUNA ATANACAKLAR İÇİN İSTENENLER
 1. Görev talep dilekçesi (hangi birimde ve hangi unvandaki kadroya atanmak istenildiği bilgisi yer alacak)
 2. Özgeçmiş 
 3. Lisans ve yüksek lisans mezuniyet belgesi ile  denklik belgeleri
 4. Yüksek lisans tezinin basılı birer nüshası ile elektronik ortamdaki Türkçe özetleri
 5. Sağlık raporu (Ruh sağlığı uzmanı tarafından e-rapor sistemi üzerinden verilen rapor geçerli olacaktır)
 6. Kimlik fotokopisi
 7. Adli sicil belgesi
 8. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi
 9. İkametgâh belgesi
 10. Mal bildirim beyannamesi
 11. KVK Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Açık Rıza Metni
 12. KVK Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Aydınlatma Metni
 13. Etik Sözleşmesi
 14. 2 adet fotoğraf
 15. Hizmet belgesi (Kamuda çalışmış olanlar için)
 16. Birim yönetim kurulu kararı 
 17. Birim atama teklif yazısı

 

 

 

 

 

 

 1. Görev talep dilekçesi (hangi birimde ve hangi unvandaki kadroya atanmak istenildiği bilgisi yer alacak)
 2. Özgeçmiş ve yayın listesi
 3. Lisans, yüksek lisans mezuniyet belgesi ile yüksek lisans denklik belgeleri
 4. Doktora denklik başvurusu yapıldığına ilişkin belge
 5. Yüksek lisans ve/veya doktora tezlerinin basılı birer nüshası ile elektronik ortamdaki Türkçe özetleri
 6. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Akademik Değerlendirme Puan Bildirim Formu
 7. Sağlık raporu (Ruh sağlığı uzmanı tarafından e-rapor sistemi üzerinden verilen rapor geçerli olacaktır)
 8. Kimlik fotokopisi
 9. Adli sicil belgesi
 10. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi
 11. İkametgâh belgesi
 12. Mal bildirim beyannamesi
 13. KVK Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Açık Rıza Metni
 14. KVK Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Aydınlatma Metni
 15. Etik Sözleşmesi
 16. 2 adet fotoğraf
 17. Hizmet belgesi (Kamuda çalışmış olanlar için)
 18. Yabancı dil sonuç/yeterlik belgesi (ALKÜ Akademik Yükseltme ve Atama Kriterlerine uygun olarak belgelendirilecektir)
 19. Birim ADEK Atama Değerlendirme Raporu
 20. Birim yönetim kurulu kararı
 21. Birim atama teklif yazısı