Hizmet İçi Eğitim Kurulu

Hizmet İçi Eğitim

Üniversitemiz Hizmet İçi Eğitim Yönergesinin 8 inci maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca Hizmet İçi Eğitim Kurulu oluşturulmuştur.

Prof. Dr. Mehmet AKIN

Başkan

Dr. Sinan KARTAL

Üye

Onur OCAKDAN

Üye

Ali EVDİLEK

Üye

Mustafa ŞENEL

Üye