Misyon ve Vizyon

Misyonumuz;

Üniversitemiz personeline, cari mevzuat hükümleri uyarınca tanınan her türlü hak ve yükümlülükleri, herhangi bir mağduriyete veya hak kaybına neden olmamak adına  hızlı, eksiksiz ve doğru olarak uygulanmasını sağlamak. Personelimizin görevlerini yerine getirirken, kendilerini güven içinde hissedebilecekleri bir çalışma ortamı yaratarak, verilen hizmetin niteliğini ve niceliğini arttırmak.

 

Vizyonumuz;

Çağdaş, güncel teknolojiyle iç içe, mevzuata ve yaptığı işe hakim personelle bürokratik işlemlerin en aza indirgendiği idari yapılanma oluşturarak; Üniversitemiz personeline sorumluluk bilinci ile etik anlayış çerçevesinde kaliteli ve nitelikli hizmet vermek.