2020

Başkanlığımızca düzenlenen 2020 Yılı Akademik Personel Anketi ve İdari Personel Memnuniyet Anketi sonuçlanmıştır. Bu süreçte anketimize katılım sağlayan tüm personelimize teşekkür ederiz.

Ankete ilişkin sayısal bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

 

Akademik Personel Memnuniyet Anketi:

Katılımcılara 8 başlık altında 69 soru yöneltilmiş ve bu soruları 1 ile 5 arasında puanlaması istenmiştir. (Ankete buradan ulaşabilirsiniz)

Ankete 170 akademik personel katılmıştır. 

​Akademik personelin memnuniyet düzeyi beş üzerinden 3,72 (%74,4) olarak gerçekleşmiştir. 

2018 yılında yapılan memnuniyet anketine göre (%70) memnuniyet düzeyinde 4,4 puanlık artış olmuştur. 2020 yılı için hedeflenen memnuniyet beklentisinin (%72) 2,4 puan üzerinde gerçekleşmiştir.

 

İdari Personel Memnuniyet Anketi:

Katılımcılara 6 başlık altında toplam 46 soru yöneltilmiş ve bu soruları 1 ile 5 arasında puanlaması istenmiştir. (Ankete buradan ulaşabilirsiniz)

Ankete 103 idari personel katılmıştır.

İdari personelin memnuniyet düzeyi beş üzerinden 3,26 (% 65,2) olarak gerçekleşmiştir.

2018 yılında yapılan memnuniyet anketine göre (%65) memnuniyet düzeyinde 0,2 puanlık artış olmuştur. 2020 yılı için hedeflenen memnuniyet beklentisinin (%67) 1,8 puan altında gerçekleşmiştir.