2023

Akademik Personel Memnuniyet Anketi:

Katılımcılara 9 başlık altında 63 soru yöneltilmiş ve bu soruları 1 ile 5 arasında puanlaması istenmiştir. (Anket sorularına buradan ulaşabilirsiniz.)

​Akademik personelin memnuniyet düzeyi % 52,40 olarak ölçülmüştür. 

2022 yılında yapılan ankette akademik personelin genel memnuniyet düzeyi % 51,5 olarak ölçülmüştür.

 

 

İdari Personel Memnuniyet Anketi:

Katılımcılara 1 başlık altında toplam 33 soru yöneltilmiş ve bu soruları 1 ile 5 arasında puanlaması istenmiştir. (Anket sorularına buradan ulaşabilirsiniz.)

İdari personelin memnuniyet düzeyi % 56,40 olarak gerçekleşmiştir.

2022 yılında yapılan ankette idari personelin genel memnuniyet düzeyi % 71,60 olarak ölçülmüştür.