18.09.2023 TARİHLİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI SONUÇLARI

18.09.2023 TARİHLİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI SONUÇLARI

 

Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alım ilanımız 18 Eylül 2023 tarihinde Resmî Gazete’de ve web sayfamızda yayınlanmıştır.

Adayların seçiminde “Sözleşmeli Personel Çalıştırılması İlişkin Esaslar” hükümlerince değerlendirme yapılmış olup ilan edilen her bir pozisyon için KPSS puan sıralaması esas alınarak nitelik şartlarını taşıyan asıl ve iki (2) katı yedek aday belirlenmiştir.

Sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

Sözleşmeli personel olarak atanmaya (asıl olarak) hak kazanan adayların istenen belgeleri 13 Ekim 2023  tarihi saat 09:00’da Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı İdari Personel Şube Müdürlüğü’ne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. İstenen belgeleri 13 Ekim 2023 tarihi saat 09:00'a kadar şahsen teslim etmeyen aday hakkından vazgeçmiş sayılacak olup yerine yedek aday alınacaktır.

İtiraz için son başvuru günü 13 Ekim 2023 Cuma günü saat 09:00’a kadardır. İtirazlar için 13 Ekim 2023 Cuma günü saat 09:00’a kadar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına başvuruda bulunmayanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

ATANMAYA HAK KAZANAN ASIL ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER:

1)   T.C. Nüfus cüzdanı veya kimlik belgesi (aslı veya noter onaylı)

2)   2022 KPSS sınav sonuç belgesi (internet çıktısı)

3)   Diploma (aslı veya noter onaylı)

4)  Erkek adaylar için askerlik belgesi (sorgulama kodu net ve okunur olan e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)

5)   Adli sicil belgesi (sorgulama kodu net ve okunur olan e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)

6)  SGK tescil ve hizmet dökümü (sorgulama kodu net ve okunur olan e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)

7)   Son 6 ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf

8)   Göreve başlama formu (Kurumumuzda doldurulacaktır)

9)   Tam teşekküllü devlet hastanelerinden veya Üniversite hastanelerinden “Görevini Devamlı Yapmasına Engel Olabilecek Akıl Hastalığı ve Ruhsal Bozukluğu Bulunmadığı”na dair ruh sağlığı ve hastalıkları uzman hekimlerinden alınacak sağlık raporu. (Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve Destek Personeli kadroları hariç tüm kadrolara atanmaya hak kazanan asıl adaylar için)

10)  Sağlık kurulu raporu (heyet raporu) (Üniversite Hastaneleri veya Tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden alınacak- “Akıl Hastalığı ve Ruhsal Bozukluğu yoktur. Koruma ve Güvenlik Görevlisi/Destek Personeli olarak çalıştırılmasında sakınca bulunmamaktadır” yazılması gerekmektedir.) (Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve Destek Personeli kadrolarına atanmaya hak kazanan asıl adaylar için)

11)  Koruma ve Güvenlik Görevlisi için Özel Güvenlik Kimlik Kartı (aslı veya noter onaylı)

12)  Sertifika (sertifika istenilen pozisyonlar için) (aslı veya noter onaylı)

13) Son bir yıl içerisinde herhangi bir Kamu Kurumunda çalışanlar için, hangi statüde çalıştığını, ne şekilde ayrıldığını gösteren ve ilgili kurumdan alınmış resmi yazı

Adaylardan istenen diploma ve diğer belgelerin suretleri, asılları adaylarca ibraz edilmesi kaydıyla kurumumuzca tasdik edilerek işleme alınacaktır.

İlgili adaylara önemle duyurulur. 

REKTÖRLÜK

İletişim Adresi:

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğü

Personel Daire Başkanlığı Kestel Yerleşkesi

Alanya / ANTALYA

0242 510 6020

 


  • PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
  • 06 Ekim, 2023