Değişen Düzenlemeler Işığında Döner Sermaye İşletmesi Faaliyetleri Eğitimi

Eğitim ve Disiplin

Yükseköğretim Kurumu Başkanlığı İç Denetim Birim Başkanı Suat Aksu tarafından Üniversitemiz personeline Değişen Düzenlemeler Işığında Döner Sermaye İşletmesi Faaliyetleri eğitimi verilmiştir.