Uzaktan Eğitim Kapısı Eğitimleri

Eğitim ve Disiplin

Üniversitemiz hizmet içi eğitim planlamaları kapsamında Cumhurbaşkanlığı Uzaktan Eğitim Kapısı üzerinde yer alan eğitimler; zorunlu ve isteğe bağlı seçmeli eğitimler olarak iki gruba ayrılmış, eğitim alacak personel ise tüm idari ve akademik yöneticiler, tüm personel ve tüm idari personel olmak üzere üç gruba ayrılarak eğitim tanımlaması yapılmıştır. Eğitimlerin tamamlanma süreleri, hangi personelin hangi eğitimi alacağına ilişkin tablo aşağıda verilmiştir.   

 

 

HİZMETİÇİ EĞİTİM HAVUZU
SIRA EĞİTİMİN ADI ZORUNLU/SEÇMELİ EĞİTİME KİMLERİN KATILACAĞI EĞİTİMİN SÜRESİ
1 Diksiyon Zorunlu  Tüm İdari ve Akademik Yöneticiler 8.11.2022
2 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Zorunlu  Tüm İdari Personel 8.11.2022
3 Elektronik İhale ve Eksiltme Zorunlu Tüm İdari Personel 8.11.2022
4 6245 sayılı Harcırah Kanunu Zorunlu Tüm İdari Personel 8.11.2022
5 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Zorunlu Tüm İdari Personel 8.11.2022
6 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Zorunlu Tüm İdari Personel 8.11.2022
7 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu Zorunlu Tüm İdari Personel 8.11.2022
8 Kamu Etiği ve Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri Zorunlu Tüm Personel 8.11.2022
9 Hizmet Takip Programı (HİTAP) Eğitimi Zorunlu Tüm İdari Personel 8.11.2022
10 Uygulamalı Excel Eğitimi Zorunlu Tüm İdari Personel 8.11.2022
11 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Zorunlu Tüm Personel 8.11.2022
12 Elektronik Belge Yönetim Sistemleri (EBYS) Zorunlu Tüm İdari Personel 8.11.2022
13 Genel Muhasebe Zorunlu Tüm İdari Personel 8.11.2022
14 Etkili ve Doğru E-posta Yazımı Zorunlu Tüm Personel 8.11.2022
15 Etkili ve Doğru İletişim Zorunlu Tüm Personel 8.11.2022
16 Topluluk Önünde Konuşma Zorunlu Tüm İdari ve Akademik Yöneticiler 8.11.2022
17 İletişimin Evrensel Yönü Zorunlu Tüm İdari ve Akademik Yöneticiler 8.11.2022
18 İletişimde İçeriğin Önemi Zorunlu Tüm İdari ve Akademik Yöneticiler 8.11.2022
19 Mobbing (İş Yerinde Psikolojik Şiddet) Zorunlu Tüm Personel 8.11.2022
20 Ofis Çalışanlarında Sık Görülen Postüral Sorunlar ve Ofis Egzersizleri Zorunlu Tüm Personel 8.11.2022
21 Resmî Yazışma Usul ve Esasları Zorunlu Tüm Personel 8.11.2022
22 Dosyalama Usulleri Zorunlu Tüm İdari Personel 8.11.2022
23 Milli Güvenlik Bilgileri Zorunlu Tüm Personel 8.11.2022
24 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Zorunlu Tüm İdari Personel 8.11.2022
25 Türkçe Dil Bilgisi Kuralları Zorunlu Tüm İdari Personel 8.11.2022
26 Halkla İlişkiler Zorunlu Tüm Personel 8.11.2022
27 Devlet Malını Koruma ve Tasarruf Tedbirleri Eğitimi Zorunlu Tüm Personel 8.11.2022
28 İletişim (Haberleşme) Eğitimi Zorunlu Tüm Personel 8.11.2022
29 Gizlilik ve Gizliliğin Önemi Zorunlu Tüm Personel 8.11.2022
30 Çocuklara Yönelik Teknolojik Araç Seçimi ve Kullanımı Zorunlu Tüm Personel 8.11.2022
31 Ebeveynler İçin İnternet ve Sosyal Medyanın Bilinçli ve Güvenli Kullanımı Eğitimi Zorunlu Tüm Personel 8.11.2022
32 Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Zorunlu Tüm Personel 31.12.2021
33 Kurumlar Vergisi Kanunu Eğitimi Zorunlu Tüm İdari Personel 8.11.2022
34 Vergi Usul Kanun Eğitimi Zorunlu Tüm İdari Personel 8.11.2022
35 Gelir Vergisi Kanunu Eğitimi Zorunlu Tüm İdari Personel 8.11.2022
36 İş Yerinde Stres Zorunlu Tüm Personel 8.11.2022
37 Stres Yönetimi Zorunlu Tüm Personel 8.11.2022
38 Çalışanların Verimliliği Açısından Motivasyonun Önemi Zorunlu Tüm İdari ve Akademik Yöneticiler 8.11.2022
39 Etik ve Hukuk Zorunlu Tüm İdari ve Akademik Yöneticiler 8.11.2022
40 İş Yaşamında Erteleme Davranışı Zorunlu Tüm İdari ve Akademik Yöneticiler 8.11.2022
41 Görev Verme / Delegasyon (Yetki Devri) / Geri Bildirim Verme / Geri Bildirim Alma Zorunlu Tüm İdari ve Akademik Yöneticiler 8.11.2022
42 Risk Alma / Problem Çözme ve Karar Verme / Sonuç Odaklılık Zorunlu Tüm İdari ve Akademik Yöneticiler 8.11.2022
43 Öz Yönetim / Durumsal Farkındalık Eğitimi / Amaca ve Hedefe Yönelik Çalışma Zorunlu Tüm İdari ve Akademik Yöneticiler 8.11.2022
44 Hitabet ve Etkili Sunum Eğitimi Zorunlu Tüm İdari ve Akademik Yöneticiler 8.11.2022
45 Beden Dili ve İletişim Eğitimi Zorunlu Tüm Personel 8.11.2022
46 Covid-19 Hakkında Bilinmesi Gerekenler Zorunlu Tüm Personel 8.11.2022
47 Arşiv Mevzuatı ve Arşiv Bilinci Zorunlu Tüm İdari Personel 8.11.2022
48 Protokol Kuralları      Zorunlu Tüm Personel 31.12.2021
49 Finansal Okuryazarlık Seçmeli Tüm Personel 8.11.2022
50 Kamu Görevlileri Etik Kurulu - Eski Kurul Başkanı Köksal Toptan ile Söyleşi Seçmeli Tüm Personel 8.11.2022
51 Kamu Denetçiliği Kurumu - Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ile Söyleşi Seçmeli Tüm Personel 8.11.2022
52 Bağımlılık Farkındalık Eğitimleri / Yeşilay-Kumar Bağımlılığı Eğitimi Seçmeli Tüm Personel 8.11.2022
53 Bağımlılık Farkındalık Eğitimleri / Yeşilay-Alkol Kullanım Bozuklukları Seçmeli Tüm Personel 8.11.2022
54 Dijital Dönüşüm Seçmeli Tüm Personel 8.11.2022
55 Bağımlılık Farkındalık Eğitimleri / Yeşilay-Tütün Bağımlılığı Eğitimi Seçmeli Tüm Personel 8.11.2022
56 Genel Olarak Devlet Teşkilatı Seçmeli Tüm Personel 8.11.2022
57 T.C. Anayasası Seçmeli Tüm Personel 8.11.2022
58 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Seçmeli Tüm Personel 8.11.2022
59 Güvenli İçerik Seçmeli Tüm Personel 8.11.2022
60 Dijital Ortamda Bilgi Seçmeli Tüm Personel 8.11.2022
61 Ekran Bağımlılığı Seçmeli Tüm Personel 8.11.2022
62 Dijital Dünyada Bilinç Seçmeli Tüm Personel 8.11.2022
63 Siber Zorbalık Nedir ve Nasıl Önlenir? Seçmeli Tüm Personel 8.11.2022
64 Dijital Bağımlılık Seçmeli Tüm Personel 8.11.2022
65 Öğrenciler İçin İnternet ve Sosyal Medyanın Bilinçli Kullanımı Seçmeli Tüm Personel 8.11.2022
66 İnternette Güvenlik Seçmeli Tüm Personel 8.11.2022
67 Bilgi Teknolojilerine Giriş Seçmeli Tüm Personel 8.11.2022
68 Bilgi İhbar Merkezi ve Sosyal Medya Şikayet Süreçleri Seçmeli Tüm Personel 8.11.2022
69 İnternette Doğru ve Güvenilir Bilgiye Erişim Seçmeli Tüm Personel 8.11.2022
70 İnternetin Bilinçli Kullanımı Seçmeli Tüm Personel 8.11.2022
71 İnternet Kullanımında Ebeveyn-Çocuk İlişkisi Seçmeli Tüm Personel 8.11.2022
72 Güvenli İnternet Hizmeti Seçmeli Tüm Personel 8.11.2022
73 Siber Güvenlik Seçmeli Tüm Personel 8.11.2022
74 Dijital Güvenlik Seçmeli Tüm Personel 8.11.2022
75 Medya Okuryazarlığı Seçmeli Tüm Personel 8.11.2022
76 İnternet Bağımlılığı Seçmeli Tüm Personel 8.11.2022
77 Çatışma Yönetimi Seçmeli Tüm Personel 8.11.2022
78 Sağlık Okuryazarlığı Seçmeli Tüm Personel 8.11.2022
79 İletişimin Gücü Farkındalık Eğitimi Seçmeli Tüm Personel 8.11.2022
80 Müzakere Yöntemleri Eğitimi Seçmeli Tüm Personel 8.11.2022
81 Diaspora Kavramı Seçmeli Tüm Personel 8.11.2022
82 Diaspora Politikaları ve Türk Diasporası Seçmeli Tüm Personel 8.11.2022
83 Uluslararası Öğrenci Hareketliliği Seçmeli Tüm Personel 8.11.2022
84 Müze Eğitimi Kursu Seçmeli Tüm Personel 8.11.2022
85 Okul Tabanlı Afet Eğitimi Kursu Seçmeli Tüm Personel 8.11.2022
86 Afet Farkındalık Eğitimi Seçmeli Tüm Personel 8.11.2022
87 Kariyer Planlama Dersi Bilgilendirme Eğitimi Seçmeli Tüm Personel 8.11.2022
88 Kariyer Planlama Dersi 1. Modül Seçmeli Tüm Personel 8.11.2022
89 Kariyer Planlama Dersi 2. Modül Seçmeli Tüm Personel 8.11.2022
90 Kariyer Planlama Dersi 3. Modül Seçmeli Tüm Personel 8.11.2022
91 Kariyer Planlama Dersi 4. Modül Seçmeli Tüm Personel 8.11.2022
92 Kariyer Planlama Dersi 5. Modül Seçmeli Tüm Personel 8.11.2022
93 Kariyer Planlama Dersi 6. Modül Seçmeli Tüm Personel 8.11.2022
94 Kariyer Planlama Dersi 7. Modül Seçmeli Tüm Personel 8.11.2022
95 Kariyer Planlama Dersi 8. Modül Seçmeli Tüm Personel 8.11.2022
96 Kariyer Planlama Dersi 9. Modül Seçmeli Tüm Personel 8.11.2022
97 Kariyer Planlama Dersi 10. Modül Seçmeli Tüm Personel 8.11.2022
98 Kariyer Planlama Dersi 11. Modül Seçmeli Tüm Personel 8.11.2022
99 Kariyer Planlama Dersi 12. Modül Seçmeli Tüm Personel 8.11.2022
100 Kariyer Planlama Dersi 13. Modül Seçmeli Tüm Personel 8.11.2022
101 Kariyer Planlama Dersi 14. Modül Seçmeli Tüm Personel 8.11.2022
102 Zaman Yönetimi ve Verimlilik (Kişisel Gelişim) Seçmeli Tüm Personel 8.11.2022
103 Yönetim Süreçleri ve İlkeleri (Kişisel Gelişim) Seçmeli Tüm Personel 8.11.2022
104 Kalite Yönetim Sistemi ve PUKÖ Döngüsü (Mesleki Gelişim) Seçmeli Tüm Personel 8.11.2022
105 İlk Yardım Eğitimi  (Mesleki Gelişim) Seçmeli Tüm Personel 8.11.2022
106 KVKK Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir ile Söyleşi Seçmeli Tüm Personel 8.11.2022