2019 Aday Memur Hizmet İçi Eğitimi Ders Programı

Eğitim ve Disiplin

657 sayılı Kanun'un 55 inci ve 214 üncü maddeleri gereği hizmet içi eğitim programı kapsamında, 25.11.2019-06.12.2019 tarihleri arasında aday memur eğitimi yapılacaktır.

Aday Memur Eğitim Programı:

 

Eğitim Görevlisi

Ders

Süre

 İbrahim KAYA

- Üniversitemizin Tanıtımı ve Teşkilat Şeması

- 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

5 Saat

 Öğr. Gör. Ülkü KÜÇÜK

- Atatürk İlkeleri

- İnkılap Tarihi

- Milli Güvenlik Bilgileri

5 Saat

 Öğr. Gör. Dr. Aysun GÜNDÜZ ÖNAL

- Türkçe Dil Bilgisi Kuralları

5 Saat

 Dr. Öğr. Üyesi Ali Osman UYMAZ

- Haberleşme

- Halkla İlişkiler

3 Saat

 Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin AVSALLI

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu:

- Amir-Memur İlişkileri

- Disiplin İşleri

- Yasalar

3 Saat

 Dr. Öğr. Üyesi Latif TİLE

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu:

- Ödev ve Sorumluluklar

- Müracaat ve Şikayetler

3 Saat

 Öğr. Gör. İnayet Hakkı ÇİZMECİ

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu:

- Beşerî İlişkiler

- Kılık-Kıyafet

- Sosyal Davranış ve Protokol

4 Saat

 Dr. Öğr. Üyesi Namık HÜSEYİNLİ

- Devlet Teşkilatı

- Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

- İnsan Hakları

9 Saat

 Akif HAFİF

- Devlet Malını Koruma

5 Saat

 Hatice YALÇIN

- Dosyalama Usulleri

- Gizlilik ve Gizliliğin Önemi

- Sekreterlik

3 Saat

 Hatice YALÇIN

- Yazışma Kuralları

2 Saat

 Neşe TARHAN

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu:

- Genel Haklar

- Yer Değiştirme

- Sosyal ve Mali Haklar

5 Saat

 Dersler Rektörlük Binasında Yapılacaktır.