2022 Yılı Anket

Eğitim ve Disiplin

Üniversitemiz hizmet içi eğitim planlamaları kapsamında Cumhurbaşkanlığı Uzaktan Eğitim Kapısı üzerinde yer alan eğitimler; zorunlu ve isteğe bağlı seçmeli eğitimler olarak iki gruba ayrılmış, eğitim alacak personel ise tüm idari ve akademik yöneticiler, tüm personel ve tüm idari personel olmak üzere üç gruba ayrılarak eğitim tanımlaması yapılmıştır. Eğitimler 31.12.2022 tarihine kadar devam edecektir. Eğitim sonunda anket yapılacaktır.