1416 Sayılı Kanun Kapsamında Atama İşlemleri

1416 SAYILI KANUN KAPSAMINDA ÜNİVERSİTEMİZ ADINA YURTDIŞINDA EĞİTİM GÖRENLERDEN EĞİTİMLERİNİ BAŞARI İLE TAMAMLAYIP MECBURİ HİZMETİNİ YAPMAK ÜZERE ATANACAKLARDAN İSTENEN BELGELER

 

BİLGİLENDİRME:

 • Öğrenciler, öğrenimini tamamladıkları tarihten itibaren en geç 2 (iki) ay içinde yurda dönerek Bakanlıktan alınan mezuniyet durumlarını gösterir belgeyle birlikte görev talep dilekçelerini adına öğrenim görülen kurum veya kuruluşa (kadro birimine) vermek zorundadır.
 • Adına öğrenim görülen kurum veya kuruluşlar görev talebinde bulunan öğrencileri başvuru tarihinden itibaren en geç 3 (üç) ay içinde ihtisasları dâhilinde göreve başlatmakla yükümlüdür. Bu kurum ve kuruluşlar öğrencilerin görev talebi başvurularını, başvuru tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde; göreve başlamalarını ise hizmet cetveliyle birlikte göreve başlama tarihinden itibaren en geç bir ay içinde Bakanlığa bildirir.
 • 1416 sayılı Kanun kapsamında doktorasını tamamlayanlardan, adına gönderildikleri yükseköğretim kurumunun atama kriterlerini sağlayanların doktor öğretim üyesi kadrosuna atanmaları kanuni bir zorunluluk olup mevzuat uyarınca sınırlı süreler içinde göreve başlaması gereken 1416 sayılı Kanun bursiyerlerinin atanmaları için, doktora denklik belgesine sahip olma şartının aranmaması gerekmektedir. Yükseköğretim kurumlarının 1416 sayılı Kanun kapsamında doktor öğretim üyesi kadrolarına atamalarda, bursiyerlerin doktora denklik başvurusu yaptığını belgelendirmesi yeterli olacaktır. Doktora denklik başvurusu reddedilenlerin ise doktor öğretim üyesi kadrosuyla ilişiğinin kesilerek öğretim görevlisi kadrosuna atama işlemlerinin yükseköğretim kurumlarınca başlatılması gerekmektedir.

 

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ KADROSUNA ATANACAKLARDAN İSTENENLER DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROSUNA ATANACAKLARDAN İSTENENLER
 1. Görev talep dilekçesi
 2. Mezuniyet durumlarını gösterir belgeleri ile yüksek lisans denklik belgesi
 3. Doktora denklik için başvuru belgesi
 4. Yüksek lisans ve/veya doktora tezlerinin basılı birer nüshası ile elektronik ortamdaki Türkçe özetleri
 5. Açıktan atamaya ilişkin belgeler (sağlık raporu, adli sicil, askerlik durum, ikametgâh, mal bildirimi, KVKK Formları ve Etik Sözleşmesi)
 6. Fakülte yönetim kurulu kararı
 7. Dekan/müdür atama teklif yazısı
 1. Görev talep dilekçesi
 2. Mezuniyet durumlarını gösterir belgeleri ile yüksek lisans denklik belgesi
 3. Doktora denklik için başvuru belgesi
 4. Yüksek lisans ve/veya doktora tezlerinin basılı birer nüshası ile elektronik ortamdaki Türkçe özetleri
 5. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Akademik Değerlendirme Puan Bildirim Formu
 6. Açıktan atamaya ilişkin belgeler (sağlık raporu, adli sicil, askerlik durum, ikametgâh, mal bildirimi, KVKK Formları ve Etik Sözleşmesi)
 7. Fakülte yönetim kurulu kararı ve jüri yazıları/raporları
 8. Dekan/müdür atama teklif yazısı
 9. ADEK Atama Değerlendirme Raporu