10-16 MAYIS ENGELLİLER HAFTASI KAPSAMINDA ENGELLİ PERSONELİN 1 (BİR) GÜN İDARİ İZİNLİ SAYILMASI HAKKINDA DUYURU

10-16 MAYIS ENGELLİLER HAFTASI KAPSAMINDA ENGELLİ PERSONELİN 1 (BİR) GÜN İDARİ İZİNLİ SAYILMASI HAKKINDA DUYURU

3.12.2002 tarih ve 12-320-20515 sayılı 2002/58 Başbakanlık Genelgesi uyarınca 10-16 Mayıs Engelliler Haftasının ilk günü olan 10 Mayıs tarihinde Üniversitemizde görev yapan tüm engelli personel 1 (bir) gün idari izinli sayılacaktır.


  • 09 Mayıs, 2022