2022 YILI AKADEMİK ÖDÜL KOMİSYONU DEĞERLENDİRME LİSTESİ