2023 YILI AKADEMİK TEŞVİK DÜZENLEME, DENETLEME VE İTİRAZ KOMİSYONU DEĞERLENDİRME LİSTESİ