29.07.2022 TARİHLİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI ATANMAYA HAK KAZANAN YEDEK ADAY SONUÇLARI

29.07.2022 TARİHLİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI ATANMAYA HAK KAZANAN YEDEK ADAY SONUÇLARI

Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alım ilanımız 29.07.2022 tarihinde Resmî Gazete’de ve web sayfamızda yayınlanmıştır.

Adayların seçiminde “Sözleşmeli Personel Çalıştırılması İlişkin Esaslar” hükümlerince değerlendirme yapılmış olup ilan edilen her bir pozisyon için KPSS puan sıralaması esas alınarak nitelik şartlarını taşıyan asıl ve iki (2) katı yedek aday belirlenmiş olup asıl aday sonuçları 19.08.2022  tarihinde, atanmaya hak kazanan 1. yedek aday sonuçları 01.09.2022 tarihinde ve atanmaya hak kazanan 2. yedek aday sonuçları 15.09.2022 tarihinde Üniversitemiz web sayfasında yayımlanmıştır. Asıl ve yedek adaylardan atanmaya hak kazananların belirtilen süre içerisinde istenen belgeleri teslim etmeyenlerin ve feragat edenlerin yerine aşağıda bilgileri bulunan yedek aday atanmaya hak kazanmıştır.

SIRA NO ADI SOYADI T.C. KİMLİK NO  KPSS PUAN TÜRÜ KPSS PUANI SONUÇ
DS01 / DİŞ PROTEZ
1 H**** Ş***** I*** 28*******56 2020 KPSS P93 81,64223 1. YEDEK
DP01 / DESTEK PERSONELİ (KADIN) 
1 E***** E***** 76*******36 2020 KPSS P94 66,64202 2. YEDEK
KG01 / KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ
1 E*** Y**** A*** 51*******94 2020 KPSS P93 69,61787 13. YEDEK
2 T**** Ö***** 41*******54 2020 KPSS P93 69,61476 14. YEDEK
3 Y**** K****** 41*******22 2020 KPSS P93 69,43874 15. YEDEK

 

Yukarıda bilgileri bulunan adayın istenen belgeleri 06 Ekim 2022 tarihi saat 10:00’da Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı İdari Personel Şube Müdürlüğü’ne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. İstenen belgeleri 06 Ekim 2022 tarihi saat 10:00'da şahsen teslim etmeyen aday hakkından vazgeçmiş sayılacak olup yerine yedek aday alınacaktır.

Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

ATANMAYA HAK KAZANAN YEDEK ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER:

1)T.C. Nüfus cüzdanı veya kimlik belgesi (aslı veya noter onaylı)

2)2020 KPSS sınav sonuç belgesi (internet çıktısı)

3)Diploma (aslı veya noter onaylı)

4)Erkek adaylar için askerlik belgesi (sorgulama kodu net ve okunur olan e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)

5)Adli sicil belgesi (sorgulama kodu net ve okunur olan e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)

6)SGK tescil ve hizmet dökümü (sorgulama kodu net ve okunur olan e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)

7)Son 6 ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf

8)Göreve başlama formu (Kurumumuzda doldurulacaktır)

9)Tam teşekküllü devlet hastanelerinden veya Üniversite hastanelerinden “Görevini Devamlı Yapmasına Engel Olabilecek Akıl Hastalığı ve Ruhsal Bozukluğu Bulunmadığı”na dair ruh sağlığı ve hastalıkları uzman hekimlerinden alınacak sağlık raporu. (Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve Destek Personeli kadroları hariç tüm kadrolara atanmaya hak kazanan adaylar için)

10)Sağlık kurulu raporu (heyet raporu) (Üniversite Hastaneleri veya Tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden alınacak- “Akıl Hastalığı ve Ruhsal Bozukluğu yoktur. Koruma ve Güvenlik Görevlisi/Destek Personeli olarak çalıştırılmasında sakınca bulunmamaktadır” yazılması gerekmektedir.) (Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve Destek Personeli kadrolarına atanmaya hak kazanan adaylar için)

11)Koruma ve Güvenlik Görevlisi için Özel Güvenlik Kimlik Kartı (aslı veya noter onaylı)

12)Son bir yıl içerisinde herhangi bir Kamu Kurumunda çalışanlar için, hangi statüde çalıştığını, ne şekilde ayrıldığını gösteren ve ilgili kurumdan alınmış resmi yazı

13)Adaylardan istenen diğer belgelerin asılları (adaylarca ibraz edilmesi kaydıyla kurumumuzca tasdik edilerek işleme alınacaktır.)

İlgili adaylara önemle duyurulur. 

REKTÖRLÜK

İletişim Adresi:

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğü

Personel Daire Başkanlığı Kestel Yerleşkesi

Alanya / ANTALYA

0242 510 6020


  • Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi
  • 28 Eylül, 2022