AKADEMİK TEŞVİK DÜZENLEME, DENETLEME VE İTİRAZ KOMİSYONU DEĞERLENDİRME LİSTESİ

Üniversitemiz 2020 Yılı Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu tarafından hazırlanan değerlendirme listesi için tıklayınız.

Eski Site