GÖREVDE YÜKSELME SINAV İLANI

GÖREVDE YÜKSELME SINAV İLANI

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 12’nci maddesi uyarınca Üniversitemiz personeline yönelik olarak Görevde Yükselme sınavı düzenlenecektir.

Görevde yükselme sınavının yazılı aşaması Mersin Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÖDUAM) tarafından yapılacaktır. Sınav 25.06.2023 Pazar günü Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Kestel Yerleşkesi Rafet Kayış Mühendislik Fakültesinde saat 14:00’te tek oturum halinde gerçekleştirilecektir.

Atama yapılacak boş kadroların sınıfı, unvanı, derecesi, birimi, sayısı, son başvuru tarihi, başvuracak personelde aranan nitelikler, sınavlara ilişkin konu başlıkları ve yazılı sınava ilişkin diğer hususlar aşağıda yer alan kılavuzda duyurulmuştur.

Adaylar başvurularını, 24.04.2023-08.05.2023 tarihleri arasında aşağıda yer alan başvuru formunu doldurup, ıslak olarak fiilen görev yaptıkları birime kapalı zarf içinde teslim ederek yapacaktır. Başvuran adaylara ilişkin bilgiler ilgili birimler tarafından resmi yazı ile Personel Daire Başkanlığına gönderilecektir.

Adayların sınav giriş belgelerinin oluşturulabilmesi için, başvuru tarihleri içerisinde kurumsal e-posta adresleri veya gmail uzantılı e-posta adresleri ile https://forms.gle/QTSzQwN7jP8ah5518  linkinde yer alan online başvuru formu doldurmaları gerekmektedir.

Başvurular, başvuru süresinin sona ermesine müteakip Sınav Kurulu tarafından 09.05.2023-11.05.2023 tarihleri arasında incelenecek ve aranan şartları taşıyan adaylara ilişkin listeler 12.05.2023 tarihinde Personel Daire Başkanlığı internet sayfasında yayımlanacaktır. 

Aday listesine ilişkin itirazlar 15.05.2023-22.05.2023 tarihleri arasında sınav kuruluna iletilmek üzere Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır. Sınav Kurulu, itirazları 23.05.2023-05.06.2023 tarihleri arasında karara bağlayacak ve kesinleşen aday listesi 06.06.2023 tarihinde Personel Daire Başkanlığının internet sayfasında ilan edilecektir.

Adaylar 1.000,00 TL olan sınav ücretini ALKÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı hesap adı olan TR79 0001 5001 5800 7312 9171 78 IBAN numarasına, adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası belirterek yatırmaları gerekmektedir.

 

  • Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği için TIKLAYINIZ.
  • Görevde Yükselme Sınavı Başvuru Kılavuzu için TIKLAYINIZ.
  • Görevde Yükselme Sınavı Başvuru Formu için TIKLAYINIZ.

  • ALKÜ
  • 24 Nisan, 2023