Değişen Düzenlemeler Işığında Bilimsel Araştırma Projesi Faaliyetleri Eğitimi

Eğitim ve Disiplin

Yükseköğretim Kurumu Başkanlığı İç Denetim Birim Başkanı Suat Aksu tarafından Üniversitemiz personeline Değişen Düzenlemeler Işığında Bilimsel Araştırma Projesi Faaliyetleri eğitimi verilmiştir.