İnsan Hakları Eğitimi

Eğitim ve Disiplin

30.04.2021 tarihli 31470 sayılı Resmî Gazete'de Cumhurbaşkanlığı Kararı olarak yayımlanan İnsan Hakları Eylem Planı konulu 2021/9 sayılı Genelge kapsamında Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığınca insan hakları konusunda yapılan eğitim planlaması kapsamında;

  • İnsan Hakları,
  • İnsan Hakları Temelinde İş Yerinde Cinsiyet Eşitliği,
  • İnsan Hakları ve Kamu Denetçiliği Kurumu Bağlamında İyi Yönetim İlkeleri,
  • İnsan Hakları Çerçevesinde Etik

konulu eğitimler Uzaktan Eğitim Kapısında yayınlanmıştır. Üniversitemizde görev yapan tüm personele eğitim hakkında bilgilendirme yapılmış ve eğitimler 29.10.2021 tarihinde tamamlanmıştır.