5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Eğitimi

Eğitim ve Disiplin

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca hazırlanan5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu konulu hizmet içi eğitim Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Uzaktan Eğitim Kapısı üzerinden tüm personelimize sunulmuştur.