2021 Aday Memur Hizmet İçi Eğitimi Ders Programı

Eğitim ve Disiplin

657 sayılı Kanun'un 55 inci ve 214 üncü maddeleri gereği hizmet içi eğitim programı kapsamında, 06.09.2021-17.09.2021 tarihleri arasında aday memur eğitimi yapılacaktır.

Aday Memur Eğitim Programı:

 

Eğitim Görevlisi

Ders

Süre

 Ali EVDİLEK

- Üniversitemizin Tanıtımı ve Teşkilat Şeması

- 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

5 Saat

 Öğr. Gör. Ülkü KÜÇÜK

- Atatürk İlkeleri

- İnkılap Tarihi

- Milli Güvenlik Bilgileri

5 Saat

 Akif HAFİF

-Yazışma Kuralları

- Türkçe Dil Bilgisi Kuralları

7 Saat

 Öğr. Gör. Ali Samed ULU

- Haberleşme, İletişim

- Halkla İlişkiler

3 Saat

 Av. Recep ŞAHİN

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu:

- Amir-Memur İlişkileri

- Disiplin İşleri

- Yasalar

3 Saat

 Neşe TARHAN

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu:

- Ödev ve Sorumluluklar

- Müracaat ve Şikayetler

3 Saat

 Öğr. Gör. Ali Samed ULU

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu:

- Beşerî İlişkiler

- Kılık-Kıyafet

- Sosyal Davranış ve Protokol

4 Saat

 Av. Recep ŞAHİN

- Devlet Teşkilatı

- Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

- İnsan Hakları

9 Saat

 Ahmet VATANUĞRUNA

- Devlet Malını Koruma ve Tasarruf Tedbirleri

5 Saat

 Neşe TARHAN

- Dosyalama Usulleri

- Gizlilik ve Gizliliğin Önemi

- Sekreterlik

3 Saat

 Neşe TARHAN

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu:

- Genel Haklar

- Yer Değiştirme

- Sosyal ve Mali Haklar

5 Saat

 Dersler Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi Toplantı Salonunda Yapılacaktır.