Akademik Personel Şube Müdürlüğü İş Akış Şemaları

İA-045 Mazeret İzni İşlemleri İş Akış Süreci

İA-046 Mal Bildirimi İşlemleri İş Akış Süreci

İA-047 Hususi/Hizmet Pasaport İşlemleri İş Akış Süreci

İA-048 Kurum İçi Ders Görevlendirme Talebi İşlemleri İş Akış Süreci

İA-049 Kurum Dışı Ders Görevlendirme Talebi İşlemleri İş Akış Süreci

İA-050 2547 Sayılı Kanun’un 39. Maddesine Göre Yapılan Kısa Süreli Görevlendirmeler(8-15 Gün) İşlemleri İş Akış Süreci

İA-051 2547 Sayılı Kanun’un 39. Maddesine Göre Yapılan Kısa Süreli Görevlendirmeler(15 Günü Aşan) İşlemleri İş Akış Süreci

İA-052 2547 Sayılı Kanun’un 35. Maddesi Kapsamında Görevlendirme İşlemleri İş akış Süreci

İA-053 2547 Sayılı Kanun’un 40/B. Maddesi Kapsamında Görevlendirme İşlemleri İş Akış Süreci

İA-054 Akademik İlana Çıkış İşlemleri İş Akış Süreci

İA-055 Açıktan Profesör Kadrosuna Atama İşlemleri İş Akış Süreci

İA-056 Naklen Profesör Kadrosuna Atama İşlemleri İş Akış Süreci

İA-057 Açıktan Doçent Kadrosuna Atama İşlemleri İş Akış Süreci

İA-058 Naklen Doçent Kadrosuna Atama İşlemleri İş Akış Süreci

İA-059 Görev Süresi Uzatma İşlemleri İş Akış Süreci

İA-060 Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı İstihdamı İşlemleri İş Akış Süreci

İA-061 Dekan Ataması işlemleri İş Akış Süreci

İA-062 Aylık Terfi İşlemleri İşlemleri İş Akış Süreci

İA-063 Hizmet Birleştirme İşlemleri İş Akış Süreci

İA-064 İptal İhdas Serbest Bırakma İşlemleri İş Akış Süreci